Laptop LG

Laptop LG

Trang chủ → Laptop → Laptop LG
LG 13ZD980-G.AX52A5 (I5-8250U) (Trắng)

27.499.000 VNĐ

LG 14ZD980-G.AX52A5 (I5-8250U) (Trắng)

28.000.000 VNĐ

LG 14Z980-G.AH52A5 (I5-8250U) (Xám)

31.499.000 VNĐ

LG 15Z980-G.AH55A5 (I5-8250U) (Bạc)

36.999.000 VNĐ