Đầu ghi HIKVISION IP

Đầu ghi HIKVISION IP

Trang chủ → Camera quan sát → Đầu ghi HIKVISION IP
ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1

2.010.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P

3.620.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1

2.490.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/8P

4.910.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/M

2.170.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7104NI-Q1/4P/M

3.780.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7108NI-Q1/M

2.660.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-E1/4P

5.310.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-E2

4.910.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-E2/8P

8.370.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-E2

5.470.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-E2/8P

8.770.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7716NI-E4

10.300.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP 32 KÊNH HIKVISION DS-7732NI-E4

13.360.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH IP 16 KÊNH H.264 HIKVISION DS-7716NI-E4/16P

16.010.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1 (B)

3.220.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 4 KÊNH HIKVISION DS-7604NI-K1/4P (B)

4.830.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1 (B)

3.540.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 8 KÊNH HIKVISION DS-7608NI-K1/8P (B)

6.440.000 VNĐ

ĐẦU GHI HÌNH CAMERA IP 16 KÊNH HIKVISION DS-7616NI-K1 (B)

4.100.000 VNĐ

1 2 »